LOGISTICA, IMBALLI, GESTIONE CLIENTI
Cristina Bernardi
Gestione Assicurazioni e Clienti
  • tel. (+39) 0463.671136
  • fax (+39) 0463.671130
  • E-mail: cristina.bernardi@melinda.it
Erica Cicolini
Gestione Imballi e Statistiche
  • tel. (+39) 0463.671194
  • fax (+39) 0463.671190
  • E-mail: erica.cicolini@melinda.it
Sabrina Bergamo
Gestione Logistica e Trasporti
  • tel. (+39) 0463.671122
  • fax (+39) 0463.671120
  • E-mail: sabrina.bergamo@melinda.it